Primera sessió nou llibre Detonacions

setembre 21, 2018, Barcelona